Warning: array_filter() expects parameter 1 to be array, null given in /var/www/webclients/22/loadpage.php on line 76 Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/webclients/22/loadpage.php on line 78 Gestoria -

Gestoria

Canvi de nom, transferències i baixes

Lliurem Justificant Professional per circular al moment

Quin preu té el canvi de nom?

Ens ha d'indicar:

  • Si és moto o cotxe
  • Si té menys de 10 anys: ens ha de dir la data exacta de matriculació i model exacte de vehicle

Amb aquestes dades li calcularem al moment a quant ascendeix l'Impost de Transmissions Patrimonials

Molt important:

  • Abans de pagar l'automòbil que compra, comprovi que està lliure de càrregues, que no tingui reserves de domini i que no tingui embargaments.
  • Per comprovar-ho ens ha d'indicar: Matrícula exacta i DNI o NIE del propietari actual. Amb aquestes dades, li farem la comprovació i Vè. comprarà tranquil.

Importantíssim:

  • Al moment d'efectuar la compra-venda, s'ha de fer un contracte indicant la DATA I L'HORA, en que es transfereix el vehicle.
  • Això és bàsic pel tema dels punts del carnet de conduir; perquè si mentre es fa el tràmit hi ha una infracció de trànsit feta pel comprador, Vè. pugui demostrar que el cotxe, a partir del moment del contracte, ja no és seu.